Kalo tek përmbajtja

Raporti vjetor

A A A

Raportet Vjetore të Korporatës së Zhvillimit të Greater Sudbury (GSDC) ofrojnë një përmbledhje të aktiviteteve dhe investimeve të GSDC-së, divizionit të Zhvillimit Ekonomik dhe qytetit të Greater Sudbury. Ato theksojnë rritjen tonë ekonomike dhe eksplorojnë prosperitetin e komunitetit tonë gjatë vitit të kaluar.

Raporti Vjetor 2022

Raporti vjetor feston sukseset e sipërmarrësve tanë vendas, investimet e komunitetit, fuqinë tonë punëtore të talentuar dhe në rritje dhe kulturën e gjallë të qytetit tonë. Të udhëhequr nga tonë Plan strategjik, raporti detajon se si po i arrijmë qëllimet tona, fushat ku mund të përmirësohemi dhe prioritetet që ecin përpara.

Raportet e kaluara

Eksploroni raportet tona vjetore të kaluara: