Kalo tek përmbajtja

Liria e informacionit

A A A

Ju keni të drejtë të aksesoni informacionin që i nënshtrohet kufizimeve të caktuara. Jeni të mirëpritur kontaktoni Greater Sudbury Economic Development nëse keni ndonjë pyetje.

Ju lutemi shikoni aktet e mëposhtme për më shumë informacion:

Mësoni se si mund të bëni një zyrtar Kërkesë për Lirinë e Informacionit (FOI). përmes qytetit të Sudburit të Madh.