Kalo tek përmbajtja

Sektorët kryesorë

A A A

Fryma sipërmarrëse e City of Greater Sudbury filloi me industrinë tonë minerare. Suksesi ynë në miniera dhe shërbimet e tij mbështetëse krijoi një ekosistem të fuqishëm që lejoi sektorët e tjerë të lulëzojnë.

Sipërmarrja është ende një gur themeli i ekonomisë sonë sot me afro 9,000 biznese të vogla dhe të mesme që operojnë në komunitetin tonë. Ne kemi tërhequr talente dhe studiues të lartë nga e gjithë bota ndërsa jemi degëzuar në sektorët tanë kryesorë, të cilët vazhdojnë të ndërtohen mbi pikat tona të forta dhe të ushqejnë rritjen e komunitetit tonë.