Kalo tek përmbajtja

Plan strategjik

A A A

Shiko Nga themeli: Plani i Zhvillimit Ekonomik të Komunitetit 2015-2025 për të zbuluar se si po planifikojmë të ndërtojmë pikat e forta të komunitetit tonë në City of Greater Sudbury. Ne kemi përshkruar qëllimet, objektivat dhe veprimet kryesore që do të na udhëheqin ndërsa ecim përpara drejt vitit 2025. Do të mësoni se si po zhvillojmë partneritete midis sektorëve, industrive dhe institucioneve tona ekonomike. Qëllimet tona përfshijnë rritjen e madhe të mundësive të punësimit, tërheqjen e të ardhurve, promovimin e sipërmarrjes, përmirësimin e standardit të jetesës dhe më shumë.

Plani ynë përcakton dhe forcon drejtimin dhe fokusin e komunitetit tonë, duke punuar drejt një vizioni ambicioz të rritjes dhe diversifikimit ekonomik. Objektivat tona u ndërtuan nga dëshira e komunitetit tonë për të zhvilluar një strategji gjithëpërfshirëse që do të përputhej me qëllimet e partnerëve tanë dhe do të na çonte drejt zhvillimit dhe prosperitetit të ardhshëm ekonomik.