Bỏ để qua phần nội dung

Liên hệ

A A A

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu khoản đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh tiếp theo ở Greater Sudbury chưa? Các chuyên gia phát triển kinh tế của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp:

Email cho chúng tôi [email được bảo vệ]

Phone 705-674-4455 x5609
Đường dây nóng doanh nghiệp: 705-690-9937
Miễn phí: 1-866-451-8525
Số fax: 705-671-6767

Đội ngũ của chúng tôi

Thăm chúng tôi

Bạn có thể ghé qua văn phòng của chúng tôi ở trung tâm thành phố Sudbury:

Phát triển Kinh tế Greater Sudbury
Tầng một, 200 Phố Brady
Quảng trường Tom Davies
Stn A, PO Box 5000
Sudbury, TRÊN P3A 5P3

Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 4:30 chiều

Lưu ý: Đối với các ứng viên đăng ký Chương trình thí điểm nhập cư nông thôn và miền Bắc, vui lòng gửi email [email được bảo vệ]. Rất tiếc, do nhu cầu của chương trình, nhân viên không thể chấp nhận các cuộc hẹn không cần hẹn trước vào thời điểm này.