Bỏ để qua phần nội dung

Các lĩnh vực chính

A A A

Tinh thần kinh doanh của Thành phố Greater Sudbury bắt đầu từ ngành khai thác mỏ của chúng tôi. Thành công của chúng tôi trong lĩnh vực khai thác và các dịch vụ hỗ trợ đã tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho phép các lĩnh vực khác phát triển.

Ngày nay tinh thần kinh doanh vẫn là nền tảng của nền kinh tế của chúng ta với gần 9,000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi đã thu hút được những tài năng và nhà nghiên cứu hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới khi chúng tôi mở rộng sang các lĩnh vực chính của mình, những lĩnh vực này tiếp tục phát huy thế mạnh của chúng tôi và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.