Bỏ để qua phần nội dung

Khả Năng Tiếp Cận

A A A

Là một bộ phận của Thành phố Greater Sudbury, Bộ phận Phát triển Kinh tế cam kết đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ chúng tôi cung cấp bất kể khả năng của họ. Thăm nom Đại Sudbury để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập phản hồi và nỗ lực loại bỏ các rào cản đối với khả năng tiếp cận trong cộng đồng của chúng tôi.

Yêu cầu tài liệu có định dạng thay thế

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn yêu cầu một tài liệu có sẵn trên trang web của chúng tôi ở định dạng khác. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tìm ra định dạng phù hợp có tính đến nhu cầu trợ năng của bạn.