Bỏ để qua phần nội dung

Báo cáo hàng năm

A A A

Báo cáo thường niên của Tập đoàn Phát triển Greater Sudbury (GSDC) cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động và đầu tư của GSDC, bộ phận Phát triển Kinh tế và Thành phố Greater Sudbury. Chúng nêu bật sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta và khám phá sự thịnh vượng của cộng đồng chúng ta trong năm qua.

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên tôn vinh những thành công của các doanh nhân địa phương, các khoản đầu tư vào cộng đồng, lực lượng lao động tài năng và đang phát triển của chúng ta cũng như nền văn hóa sôi động của thành phố chúng ta. Được hướng dẫn bởi chúng tôi Kế hoạch chiến lược, báo cáo nêu chi tiết cách chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, các lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện và các ưu tiên trong tương lai.

Báo cáo trước đây

Khám phá các báo cáo thường niên trước đây của chúng tôi: