გამოტოვება

Წლიური ანგარიში

დიდი სუდბერის განვითარების კორპორაციის (GSDC) წლიური ანგარიშები იძლევა მიმოხილვას GSDC-ის, ეკონომიკური განვითარების სამმართველოს და ქალაქ დიდი სუდბერის საქმიანობისა და ინვესტიციების შესახებ. ისინი ხაზს უსვამენ ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას და იკვლევენ ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობას გასული წლის განმავლობაში.

2022 წლის წლიური ანგარიში

ყოველწლიური ანგარიში აღნიშნავს ჩვენი ადგილობრივი მეწარმეების წარმატებებს, საზოგადოების ინვესტიციებს, ჩვენს ნიჭიერ და მზარდ მუშახელს და ჩვენი ქალაქის ენერგიულ კულტურას. ხელმძღვანელობს ჩვენი Სტრატეგიული გეგმა, ანგარიშში დეტალურადაა აღწერილი, თუ როგორ ვაღწევთ ჩვენს მიზნებს, სფეროებს, სადაც შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ და პრიორიტეტებს წინსვლაში.

წარსული ანგარიშები

გაეცანით ჩვენს წარსულ წლიურ ანგარიშებს: