გამოტოვება

Სტრატეგიული გეგმა

მომხმარებლის საწყისიდან: თემის ეკონომიკური განვითარების გეგმა 2015-2025 წწ იმის გასარკვევად, თუ როგორ ვგეგმავთ ავაშენოთ ჩვენი საზოგადოების ძლიერი მხარეები ქალაქ დიდ სადბერში. ჩვენ ჩამოვთვალეთ ძირითადი მიზნები, ამოცანები და ქმედებები, რომლებიც გვიბიძგებს 2025 წლამდე წინსვლისას. თქვენ გაიგებთ, თუ როგორ ვავითარებთ პარტნიორობას ჩვენს ეკონომიკურ სექტორებს, ინდუსტრიებსა და ინსტიტუტებს შორის. ჩვენი მიზნები მოიცავს დასაქმების შესაძლებლობების დიდად გაზრდას, ახალბედების მოზიდვას, მეწარმეობის ხელშეწყობას, ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და სხვა.

ჩვენი გეგმა ადგენს და აძლიერებს ჩვენი საზოგადოების მიმართულებას და ფოკუსირებას, ამასთან ერთად მუშაობს ზრდისა და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის ამბიციური ხედვისკენ. ჩვენი მიზნები ემყარება ჩვენი საზოგადოების სურვილს, შეემუშავებინა ყოვლისმომცველი სტრატეგია, რომელიც შეესაბამება ჩვენი პარტნიორების მიზნებს და მიგვიყვანს მომავალი ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეობისკენ.