გამოტოვება

ძირითადი სექტორები

A A A

ქალაქ დიდი სადბერის სამეწარმეო სულისკვეთება დაიწყო ჩვენი სამთო ინდუსტრიით. მაინინგში ჩვენმა წარმატებამ და მისმა დამხმარე სერვისებმა შექმნა ძლიერი ეკოსისტემა, რომელიც სხვა სექტორებს აყვავების საშუალებას აძლევს.

მეწარმეობა დღესაც ჩვენი ეკონომიკის ქვაკუთხედია, სადაც დაახლოებით 9,000 მცირე და საშუალო ბიზნესი მუშაობს ჩვენს საზოგადოებაში. ჩვენ მოვიზიდეთ საუკეთესო ნიჭი და მკვლევარები მთელი მსოფლიოდან, როდესაც ჩვენ განვვითარდით ჩვენს ძირითად სექტორებში, რომლებიც განაგრძობენ ჩვენს ძლიერ მხარეებს და კვებავს ჩვენი საზოგადოების ზრდას.