ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

നിങ്ങളുടെ ആരംഭിക്കുക
ബിസിനസ്

A A A

ദി റീജിയണൽ ബിസിനസ് സെൻ്റർ ഒപ്പം ഇന്നൊവേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറിയുടെ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിൻ്റെ സംരംഭങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ വൈവിധ്യമാർന്ന പിന്തുണ നൽകുന്നു. നിങ്ങളൊരു സംരംഭകനോ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ഉടമയോ ആകട്ടെ, സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

പരിശീലനവും പിന്തുണ പ്രോഗ്രാമുകളും

നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, റീജിയണൽ ബിസിനസ് സെൻ്ററിലും ഇന്നൊവേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലും നിങ്ങളെ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പരിശീലനവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ കമ്പനി പ്ലസ് ഒപ്പം IQ ഇൻകുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം.

ബിസിനസ് ആസൂത്രണവും കൂടിയാലോചനകളും

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സജീവമാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും. നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഒറ്റയാൾ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനൊപ്പം.

ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും

ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമിതമായി അനുഭവപ്പെടും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിടൂ! എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ബിസിനസ് ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇവൻ്റുകളും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗും

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം തരുന്നു പഠന, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റ് അവസരങ്ങൾ വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്. വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും സമൂഹത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പ്രാദേശിക സംരംഭകരുമായും നേതാക്കളുമായും കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റുകൾ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു.

ഗ്രാൻ്റുകളും ഫണ്ടിംഗും

പലതരം ഉണ്ട് ഗ്രാൻ്റുകളും ഫണ്ടിംഗ് അവസരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്കായി. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ ഫണ്ടിംഗ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

റിസോഴ്സ് ലൈബ്രറി

നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ലൈബ്രറി ബിസിനസ് ആസൂത്രണം, വിപണി ഗവേഷണം, ധനസഹായം, വിപണനം, പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്രകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് സഡ്ബറി

കണ്ടെത്തുക എന്തുകൊണ്ട് സഡ്ബറി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യമായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മിൽ നിന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സ് മേഖലകൾ, ലേക്കുള്ള വളരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒപ്പം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബിസിനസ്സ് സംരംഭത്തിനായി ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.