ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ബിസിനസ്സ്, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ

A A A

വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് സഡ്ബറി. ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ സംരംഭക സംസ്കാരം 12,000-ലധികം പ്രാദേശിക ബിസിനസുകളിലേക്ക് നയിച്ചു, കാരണം ഞങ്ങൾ മേഖലയിലെ മുൻനിര തൊഴിൽ മേഖലയായി മാറി.

ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സംരംഭകത്വ മനോഭാവത്തിന് ഖനന വ്യവസായത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറയുണ്ട്; എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് മറ്റ് മേഖലകളിലും ഇടങ്ങളിലും സംരംഭകത്വം സംഭവിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നമ്മുടെ റീട്ടെയിൽ മേഖല ഗണ്യമായി വളർന്നു. വടക്കൻ ഒൻ്റാറിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം എന്ന നിലയിൽ, ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമാണ് സഡ്ബറി. വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ സഡ്ബറിയെ തങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രമായി കാണുന്നു.

ക്യൂബെക്കിന് പുറത്ത് കാനഡയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഫ്രാങ്കോഫോൺ ജനസംഖ്യയുള്ള സഡ്‌ബറിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ആവശ്യമായ ദ്വിഭാഷാ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ദ്വിഭാഷാ തൊഴിലാളികൾ സഡ്‌ബറിയെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകൾ, കോൾ സെൻ്ററുകൾ, ബിസിനസ്സ് ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. കാനഡയിലെ കാനഡ റവന്യൂ ഏജൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി കേന്ദ്രവും ഞങ്ങളുടേതാണ്.

ബിസിനസ്സ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

നിങ്ങൾ തിരയുന്ന എങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക സഡ്ബറിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ റീജിയണൽ ബിസിനസ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ, ബിസിനസ് വികസന വിദഗ്ധർക്ക് സഹായിക്കാനാകും. റീജിയണൽ ബിസിനസ് സെൻ്റർ ബിസിനസ് ആസൂത്രണവും കൺസൾട്ടേഷനുകളും, ബിസിനസ് ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും, ഫണ്ടിംഗ്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആസൂത്രണ, വികസന ഘട്ടങ്ങൾ, സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ഫണ്ടിംഗ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസന ടീമിന് കഴിയും.

ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സ് നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റുകൾ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ, ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ്, ബിസിനസ് പിന്തുണ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ

നോർത്തേൺ ഒൻ്റാറിയോയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ, നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, വാസ്തുവിദ്യാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തൊഴിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ചെലവിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് പേജ്.

വിജയകഥകൾ

ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക വിജയ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.