ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

കമ്പനി

A A A

ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറി നഗരത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസന വിഭാഗം ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ബിസിനസുകളെ പിന്തുണച്ചും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ആകർഷിച്ചും കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ശക്തി വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ റീജിയണൽ ബിസിനസ് സെൻ്റർ മുഖേന ഞങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നതിനും സഡ്‌ബറിയെ ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാനും അവിശ്വസനീയമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ചെറുകിട ബിസിനസ്സിനേയും സംരംഭകരേയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളേയും ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സഡ്‌ബറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സിനിമാ വ്യവസായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക കലാ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ടൂറിസം, കൾച്ചർ ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ദി ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ (GSDC) ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറി നഗരത്തിൻ്റെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഏജൻസിയാണ്, 18 അംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ വഴി 1 മില്യൺ ഡോളർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (സിഇഡി) ഫണ്ടിന് ജിഎസ്‌ഡിസി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര വികസന സമിതി മുഖേനയുള്ള കലാ-സാംസ്കാരിക ഗ്രാൻ്റുകൾ, ടൂറിസം വികസന ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും അവർക്കാണ്. ഈ ഫണ്ടുകളിലൂടെ അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ഗ്രേറ്റർ സഡ്‌ബറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനോ വിപുലീകരിക്കാനോ നോക്കുകയാണോ? ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രോജക്‌റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുന്നതിനും.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്

ഗ്രേറ്റർ സഡ്ബറി സാമ്പത്തിക വികസനം പരിശോധിക്കുക വാര്ത്ത ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മീഡിയ റിലീസുകൾ, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ, തൊഴിൽ മേളകൾ എന്നിവയും മറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാണാൻ കഴിയും റിപ്പോർട്ടുകളും പദ്ധതികളും അല്ലെങ്കിൽ ലക്കങ്ങൾ വായിക്കുക സാമ്പത്തിക ബുള്ളറ്റിൻ, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വികസനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ദ്വിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്.