Gean nei de ynhâld

GSDC Board Meetings

A A A

It GSDC-bestjoer komt byinoar op 'e twadde woansdei fan elke moanne, begjinnend om 11:30 oere, útsein as oars oanjûn op it skema hjirûnder. De notulen fan 'e GSDC sille wurde pleatst ienris goedkard troch it bestjoer op' e folgjende riedsgearkomste.

Gearkomstedata 2021

Meeting Datum

minuten

Jannewaris 18, 2021
Febrewaris 10, 2021
Maart 10, 2021
April 14, 2021
Mei 12, 2021
June 9, 2021
July 14, 2021
August 11, 2021
Septimber 8, 2021
Oktober 13, 2021
Novimber 10, 2021
Desimber 8, 2021

Gearkomstedata 2020

Meeting Datum

minuten

jannewaris
Gjin gearkomste
Febrewaris 12, 2020
Maart 11, 2020
Annulearre fanwegen COVID-19
April 8, 2020
April 23, 2020
minuten

Tafoeging fanwegen maart cancellation

Mei 13, 2020
June 10, 2020
Jierlikse algemiene gearkomste
July 8, 2020
August 19, 2020
Septimber 9, 2020
Oktober 14, 2020
Novimber 11, 2020
Desimber 9, 2020

Gearkomstedata 2019

Meeting Datum

minuten

June 19, 2019
July 19, 2019
August 14, 2019
Septimber 11, 2019
Oktober 9, 2019
Novimber 13, 2019
Desimber 11, 2019