Laktawan sa nilalaman

Plano ng Strategic Recovery ng Ekonomiya

A A A

Gagabayan ng Strategic Strategic Plan ng Economic Recovery ang mga pagpapasya ng Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) Board of Directors upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng komunidad ng negosyo, kilalanin ang mga aksyon na magpapahusay sa pagbawi ng negosyo at pang-ekonomiya

Kinikilala ng Planong Strategic Recovery ng Economic ang apat na pangunahing mga tema na suportado ng mga lugar ng pokus at nauugnay na mga item ng pagkilos:

  • Pag-unlad ng trabahador ng Greater Sudbury na may pagtuon sa kakulangan sa paggawa at akit ng talento.
  • Suporta para sa lokal na negosyo na may pagtuon sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, marketing at sektor ng sining at kultura.
  • Suporta para sa Downtown Sudbury na may pagtuon sa sigla ng ekonomiya at mahina ang populasyon.
  • Ang paglago at pag-unlad na nakatuon sa pinabuting mga proseso ng negosyo, pag-access sa broadband, e-commerce, pagmimina, industriya ng mga supply at serbisyo, at paggawa ng pelikula at telebisyon.

Ang pagbuo ng Economic Recovery Strategic Plan ay isang pakikipagsosyo sa pagitan ng Lungsod ng Kalakhang Sudbury sa pamamagitan ng dibisyon ng Economic Development at mga boluntaryo ng pamayanan na naglilingkod sa GSDC Board of Directors. Sinusundan nito ang malawak na konsulta sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya, malayang negosyo, sining at mga asosasyong propesyonal.