Laktawan sa nilalaman

Aksesibilidad

A A A

Bilang isang dibisyon ng Lungsod ng Dakilang Sudbury, ang Pang-ekonomiyang Pag-unlad ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga serbisyong ibinibigay namin ay maa-access sa lahat anuman ang kanilang kakayahan. Pagbisita Malaking Sudbury upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano kami nangangalap ng puna at nagtatrabaho upang alisin ang mga hadlang sa kakayahang ma-access sa aming komunidad.

Humiling ng isang kahaliling dokumento ng format

Makipag-ugnayan sa amin kung nais mong humiling ng isang dokumento na magagamit sa aming website sa isang alternatibong format. Makikipagtulungan kami sa iyo upang makahanap ng isang naaangkop na format na isinasaalang-alang ang iyong mga pangangailangan sa kakayahang mai-access.