सामग्री छोड्न

प्रतिवेदन र योजनाहरू

A A A

ग्रेटर सडबरी इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिभिजन र ग्रेटर सडबरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनका प्रतिवेदनहरू र वर्षहरूमा हाम्रा उद्देश्यहरू र उपलब्धिहरू बारे जान्न योजनाहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्।