सामग्री छोड्न

सूचना स्वतन्त्रता

A A A

तपाइँसँग केहि प्रतिबन्धहरूको अधीनमा जानकारी पहुँच गर्ने अधिकार छ। तपाईंलाई स्वागत छ ग्रेटर सडबरी आर्थिक विकासलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने।

थप जानकारीको लागि कृपया निम्न कार्यहरू हेर्नुहोस्:

तपाइँ कसरी औपचारिक बनाउन सक्नुहुन्छ जान्नुहोस् सूचनाको स्वतन्त्रता (FOI) अनुरोध ग्रेटर सडबरी शहर मार्फत।