Yeqela kokuqukethwe

Imihlangano yeBhodi ye-GSDC

A A A

Ibhodi Labaqondisi be-GSDC lihlangana ngoLwesithathu lwesibili zinyanga zonke, kusukela ngo-11:30 ekuseni, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela ohlelweni olungezansi. Amaminithi e-GSDC azoposwa uma esegunyazwe iBhodi emhlanganweni weBhodi olandelayo.

Izinsuku Zomhlangano zango-2021

Usuku Lomhlangano

imizuzu

January 18, 2021
February 10, 2021
Mashi 10, 2021
April 14, 2021
Kwangathi 12, 2021
June 9, 2021
July 14, 2021
August 11, 2021
September 8, 2021
October 13, 2021
November 10, 2021
December 8, 2021

Izinsuku Zomhlangano zango-2020

Usuku Lomhlangano

imizuzu

January
Awukho umhlangano
February 12, 2020
Mashi 11, 2020
Kukhanseliwe ngenxa ye-COVID-19
April 8, 2020
April 23, 2020
imizuzu

Ukwengezwa ngenxa yokukhanselwa kukaMashi

Kwangathi 13, 2020
June 10, 2020
Umhlangano Jikelele Wonyaka
July 8, 2020
August 19, 2020
September 9, 2020
October 14, 2020
November 11, 2020
December 9, 2020

Izinsuku Zomhlangano zango-2019

Usuku Lomhlangano

imizuzu

June 19, 2019
July 19, 2019
August 14, 2019
September 11, 2019
October 9, 2019
November 13, 2019
December 11, 2019