Bỏ để qua phần nội dung

Xin giấy phép làm phim

Làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn:

  • Tìm giấy phép và phê duyệt mà bạn cần
  • Cung cấp hỗ trợ vị trí trang web
  • Sắp xếp cơ sở vật chất
  • Tìm kiếm nhân tài và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tại địa phương
  • Liên lạc với các đối tác cộng đồng và các tiện ích

Xin giấy phép quay phim

Bạn phải có giấy phép quay phim để quay phim trên tài sản công trong Thành phố Greater Sudbury, trừ khi bạn quay phim các vấn đề thời sự, bản tin hoặc ghi âm cá nhân. Việc quay phim được quản lý theo quy định quy định 2020-065.

Bạn cũng sẽ cần phải hoàn thành đơn đăng ký nếu sản phẩm của bạn yêu cầu phải đóng/đóng đường, thay đổi giao thông hoặc cảnh quan đô thị, bao gồm tiếng ồn quá mức, hiệu ứng đặc biệt hoặc tác động đến người dân hoặc doanh nghiệp lân cận.

Quá trình cấp phép của chúng tôi sẽ đưa bạn qua các yêu cầu:

  • Chi phí và lệ phí
  • Các biện pháp bảo hiểm và an toàn
  • Đường bị đóng và gián đoạn

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi cấp giấy phép cho bạn.

hướng dẫn làm phim

Sản phẩm Hướng dẫn làm phim Greater Sudbury bao gồm các nguyên tắc áp dụng cho việc quay phim tại khu vực công cộng trong Thành phố Greater Sudbury. Chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng doanh nghiệp và dịch vụ địa phương trong suốt quá trình sản xuất của bạn.

Chúng tôi có quyền từ chối quay phim và/hoặc không cấp hoặc chấm dứt giấy phép quay phim nếu bạn không tuân thủ và đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn.

Thông báo vùng lân cận

Việc quay phim ở các khu dân cư và kinh doanh sầm uất cần phải có thông báo thích hợp cho khu vực lân cận. Liên hệ với Cán bộ Điện ảnh để nhận mẫu đã phát triển của chúng tôi nhằm sử dụng để thông báo cho hàng xóm về hoạt động quay phim.