உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியல்

A A A

நோயாளிகளின் பராமரிப்பில் மட்டுமல்லாமல், மருத்துவத்தில் நமது அதிநவீன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விக்கும் வடக்கே சுகாதார மையமாக சட்பரி உள்ளது.

வடக்கு ஒன்ராறியோவில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியலில் ஒரு தலைவராக, தொழில்துறையில் வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டிற்கான பல வாய்ப்புகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். நாங்கள் 700 க்கும் மேற்பட்ட வணிகங்கள் மற்றும் சுகாதார மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியல் துறையில் செயல்படுகிறோம்.

சுகாதார அறிவியல் வடக்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (HSNRI)

எச்.எஸ்.என்.ஆர்.ஐ. இது ஒரு அதிநவீன ஆராய்ச்சி வசதி ஆகும், இது வடக்கு ஒன்ராறியோ மக்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளையும் நடத்துகிறது. எச்.எஸ்.என்.ஆர்.ஐ தடுப்பூசி வளர்ச்சி, புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான வயதானதில் கவனம் செலுத்துகிறது. எச்.எஸ்.என்.ஆர்.ஐ என்பது சட்பரியின் கல்வி சுகாதார மையமான ஹெல்த் சயின்சஸ் நார்த் உடன் இணைக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகும். இருதய பராமரிப்பு, புற்றுநோயியல், நெப்ராலஜி, அதிர்ச்சி மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகிய துறைகளில் பிராந்திய திட்டங்களுடன் எச்.எஸ்.என் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகிறது. வடகிழக்கு ஒன்ராறியோ முழுவதும் பரந்த புவியியல் பகுதியிலிருந்து நோயாளிகள் எச்.எஸ்.என்.

சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு

சட்பரி ஒரு திறமையான சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியல் பணியாளர்களின் தாயகமாகும். எங்கள் பிந்தைய இரண்டாம் நிலை நிறுவனங்கள் வடக்கு ஒன்டாரியோ மெடிக்கல் ஸ்கூல், இந்த துறையில் நிதி, மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களை மேலும் ஈர்க்க ஒரு திறமையான பணியாளர்களை நியமிக்க உதவுங்கள்.

சுகாதார அறிவியல் வடக்கு (HSN) வடகிழக்கு ஒன்ராறியோவுக்கு சேவை செய்யும் ஒரு கல்வி சுகாதார அறிவியல் மையமாகும். இருதய பராமரிப்பு, புற்றுநோயியல், நெப்ராலஜி, அதிர்ச்சி மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகிய துறைகளில் முன்னணி பிராந்திய திட்டங்களுடன், பல நோயாளி பராமரிப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை எச்.எஸ்.என் வழங்குகிறது. சட்பரியில் மிகப்பெரிய முதலாளிகளில் ஒருவராக, எச்.எஸ்.என் 3,900 ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது, 280 க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், 700 தன்னார்வலர்கள்.

உயர் பயிற்சி பெற்ற சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் மற்றும் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் நகர்ப்புற வசதிகள், இயற்கை சொத்துக்கள் மற்றும் மலிவு வாழ்க்கை ஆகியவற்றின் இணையற்ற இணைப்பிற்காக சட்பரி வீட்டிற்கு அழைக்கிறார்கள்.