Kalo tek përmbajtja

Barazimet RNIP

A A A

Sudbury RNIP rendit kandidatët në grup duke përdorur një sistem të bazuar në pikë. Ne zgjedhim kandidatët e rangut më të lartë nga grupi dhe i ftojmë të aplikojnë për një rekomandim nga komuniteti.

Rregulli i prishjes së barazimit: Nëse më shumë se një kandidat ka rezultatin më të ulët, kufiri bazohet në datën dhe orën që ata kanë dorëzuar aplikimin e tyre

data
Mund 27, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
N / A
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
6
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
155
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Mund 3, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 27, 2024
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
N / A
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
1
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
150
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Mund 3, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
Po - aplikanti që kishte datën më të hershme të mbylljes së dorëzimit ishte ai që u konsiderua për rekomandimin.
data
Mund 16, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
19
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
100
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
15
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
170
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Mund 3, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 10, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
32
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
145
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Mund 3, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 22, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
33
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
175
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Prill 22, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 11, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
20
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
160
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
4
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
155
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Prill 11, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 4, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
36
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
195
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
5
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
195
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
2
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
245
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Prill 4, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 6)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
29
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
220
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
6
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
220
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 5)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
30
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
230
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
2
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
230
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 4)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
42
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
240
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
1
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
240
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 3)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
42
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
250
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
5
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
250
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 2)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
43
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
265
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
2
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
265
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
N / A
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
1 shkurt 2024 (shorti 1)
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
43
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
290
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
3
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
145
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Shkurt 1, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Janar 12, 2024
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
42
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
285
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
4
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
170
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Janar 12, 2024
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Dhjetor 21, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
38
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
260
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
1
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
275
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
3
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
185
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Dhjetor 12, 2023
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Dhjetor 14, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
35
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
240
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
1
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
300
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
3
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
170
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Dhjetor 1, 2023
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Nëntor 30th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
28
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
250
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
N / A
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
N / A
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
3
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
160
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Nëntor 15th, 2023
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Nëntor 28th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën Konvencionale
33
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Konvencionale
245
Numri i aplikantëve të konsideruar për Rrjedhën e Kufizuar
2
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Limited Stream
260
Numri i Kandidatëve të konsideruar për Rrjedhën Frankofone
1
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të nxjerrë nga Rrjedha Frankofone
365
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
Nëntor 1st, 2023
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Nëntor 8, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
30
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Tetor 20, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
255
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 13th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Tetor 6, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
360
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 13th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
31
Numri i kandidatëve të tërhequr përmes Rrjedhës Frankofone:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Tetor 4, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 11th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
49
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Shtator 22, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Shtator 20th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
35
Numri i kandidatëve të tërhequr përmes Rrjedhës Frankofone:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Shtator 8, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Shtator 20th, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 14th, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Shtator 1st, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
62
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 14th, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Korrik 31, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
54
Numri i kandidatëve të tërhequr përmes Rrjedhës Frankofone:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Korrik 21, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Qershor 28, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
53
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Qershor 20, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Mund 31, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 19, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Mund 31, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 19, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Prill 25, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
21
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 17, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
March 29, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
27
Numri i kandidatëve të tërhequr përmes Rrjedhës Frankofone:
5
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
March 21, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Shkurt 23rd, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
25
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Shkurt 14th, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
Prill 25, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
21
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 17, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
March 29, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
27
Numri i kandidatëve të tërhequr përmes Rrjedhës Frankofone:
5
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
March 21, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Shkurt 23rd, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
25
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Shkurt 14th, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
26th janar, 2023
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th janar, 2023
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
250
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Dhjetor 15th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
48
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Dhjetor 8th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
*Shortet e tjera do të jenë të kufizuara për shkak të festave dhe do të vazhdojnë në janar 2023
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
31
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
200
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Nëntor 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Nëntor 15th, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
305
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
28
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
235
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Tetor 27th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
21st tetor, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
180
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Shtator 21st, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
24
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
19 shtator 2022 në orën 12:16
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
220
Rregulli i prishjes së barazimit:
Shtator 14th, 2022
Ju lutemi vini re:
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
275
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 23rd, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Gusht 22nd, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
270
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
290
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Mund të ndodhin shorte të shumta nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
Gusht 12th, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
5 Gusht, 2022 në 1:11 pasdite
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Rrjedha Frankofone
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
7
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
25th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
245
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Vetëm kandidatët në listën e profesioneve të pranueshme do të merren parasysh, përveç nëse ata marrin paga mbi 20 dollarë / orë.
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat i kualifikuar nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që të hidhet në raundin tjetër.
data
27th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
4th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
330
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
15th korrik, 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
1
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
15th korrik, 2022
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
350
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
22 korrik 2021 deri më 15 qershor 2022
Numri i aplikantëve të konsideruar:
Vazhdim
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Vazhdim
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët konsiderohet:
75
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
Ne po shqyrtojmë të gjithë aplikantët e kualifikuar që plotësojnë kufirin minimal. Prerja minimale është 95 pikë nëse aplikoni me një bashkëshort ose partner të zakonshëm, ose 75 pikë nëse aplikoni pa bashkëshort ose partner të zakonshëm.
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
Korrik 21st 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
3
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
16th korrik, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
260
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
data
Qershor 4th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
2
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Maj 28th 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
265
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm
data
Maj 18th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Mund 10, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
150
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Ju lutemi, vini re se kohët e fundit janë bërë ndryshime në kriteret e vlerësimit të kandidatëve, duke i lejuar kandidatët e rinj të kërkojnë më shumë pikë bazuar në faktorë të ndryshëm. Ju lutemi shikoni faqen e Aplikimit RNIP për më shumë detaje.
data
Maj 11th, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
12
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 6, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
205
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga ajo kohë. Shtator 2020 dhe nuk bëri shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
Prill 26, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar:
16
Data e konsideruar e aplikantit të fundit:
Prill 19, 2021
Rezultati i aplikantit me renditjen më të ulët të tërhequr:
240
Rregulli i prishjes së barazimit:
N / A
*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ata të hidhen në raundin tjetër
data
8th prill, 2021
Numri i aplikantëve të konsideruar
12
Data e konsiderimit të aplikantit të fundit
March 23rd, 2021
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të tërhequr
280
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
Ju lutemi vini re:
*Kuzhinierët (6322) dhe ndihmësit e kuzhinës (6711) u hoqën nga lista e profesioneve të pranueshme dhe për këtë arsye ato profesione nuk konsiderohen sipas shortit aktual

*Shortime të shumta do të ndodhin nga i njëjti pishinë. Nëse një kandidat ka aplikuar që nga shtatori 2020 dhe nuk ka bërë shortin më të fundit, mund të ketë mundësi që ai të hidhet në raundin tjetër.

data
Shtator 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
22 shtator 2020 në orën 17:29
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Gusht 26, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
12
Data dhe ora e raundit
26 Gusht, 2020 në 1:35 pasdite
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
225
Rregulli i prishjes së barazimit
Korrik 10, 2020
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
10
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 32 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
235
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Mund 22, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
2
Data dhe ora e raundit
May 22, 2020 në 1: 33 pm
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
136
Rregulli i prishjes së barazimit
N / A
data
Prill 23, 2020
Numri i ftesave të lëshuara
6
Data dhe ora e raundit
Prill 23, 2020 në 8: 20 am
Rezultati i kandidatit me renditjen më të ulët të ftuar
280
Rregulli i prishjes së barazimit
Prill 15, 2020 në 4: 28 pm