Faapasi i anotusi

Fonotaga a le Komiti Fa'atonu a le GSDC

A A A

E fono le Komiti Fa'atonu a le GSDC i le Aso Lulu lona lua o masina ta'itasi, e amata i le 11:30 i le taeao, se'i vagana ua fa'ailoa mai i le fa'asologa o lo'o i lalo. O minute o le GSDC o le a lafoina pe a fa'amaonia e le Komiti Fa'atonu i le fono a le Komiti Fa'atonu.

Aso Fono 2021

Aso Fono

minute

Ianuari 18, 2021
Fepuari 10, 2021
Mati 10, 2021
Aperila 14, 2021
Ia 12, 2021
Iuni 9, 2021
Iulai 14, 2021
Aokuso 11, 2021
Setema 8, 2021
Oketopa 13, 2021
Novema 10, 2021
Tesema 8, 2021

Aso Fono 2020

Aso Fono

minute

Ianuari
Leai se fonotaga
Fepuari 12, 2020
Mati 11, 2020
Fa'aleaogaina ona ole COVID-19
Aperila 8, 2020
Aperila 23, 2020
minute

Fa'aopoopo ona o le fa'aleaogaina o Mati

Ia 13, 2020
Iuni 10, 2020
Fonotaga Aoao Faaletausaga
Iulai 8, 2020
Aokuso 19, 2020
Setema 9, 2020
Oketopa 14, 2020
Novema 11, 2020
Tesema 9, 2020

Aso Fono 2019

Aso Fono

minute

Iuni 19, 2019
Iulai 19, 2019
Aokuso 14, 2019
Setema 11, 2019
Oketopa 9, 2019
Novema 13, 2019
Tesema 11, 2019