Prejsť na obsah

2024 konferencia OECD o baníctve

Regióny a mestá

Spoločná vízia blahobytu v banských regiónoch

8. - 11. októbra 2024

A A A

O konferencii

Konferencia OECD o banských regiónoch a mestách 2024 sa uskutoční 8. - 11. októbra 2024 v Greater Sudbury v Kanade.

Tohtoročná konferencia zhromaždí zainteresované strany z verejného a súkromného sektora, akademickú obec, organizácie občianskej spoločnosti a domorodých predstaviteľov, aby diskutovali o blahobyte v banských regiónoch so zameraním na dva piliere:

  1. Partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj v banských regiónoch
  2. Regionálne zásobovanie nerastnými surovinami pre budúcnosť pre energetickú transformáciu

Špeciálne sa zameriame aj na domorodé obyvateľstvo v banských regiónoch, kde bude prebiehať predkonferenčná diskusia vedená domorodými obyvateľmi a hlavné zasadnutie o cestách udržateľnej budúcnosti zameraných na domorodcov.

V dnešnej neistej geopolitickej klíme a rastúcom dopyte po kritických nerastoch čelia banské regióny značnému tlaku, aby prispeli ku globálnym dodávkam nerastov a zároveň zabezpečili ekonomický, sociálny a environmentálny blahobyt pre miestne komunity. Na tejto konferencii sa zíde okolo 300 zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora, občianskej spoločnosti a domorodých organizácií, aby identifikovali kroky na vybudovanie spoločnej vízie a silného partnerstva na podporu týchto dvojitých cieľov.

 

Konferenciu OECD o banských regiónoch a mestách v roku 2024 organizuje mesto Greater Sudbury a spoluorganizuje ju Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Sponzori konferencie

Máte záujem o sponzoring konferencie OECD o banských regiónoch a mestách v roku 2024? Pozrite si dostupné možnosti sponzorstva.