Prejsť na obsah

strategický plán

A A A

Zobraziť Od základov: Plán hospodárskeho rozvoja Spoločenstva na roky 2015-2025 aby sme zistili, ako plánujeme stavať na silných stránkach našej komunity v meste Greater Sudbury. Načrtli sme kľúčové ciele, zámery a činnosti, ktoré nás budú viesť pri napredovaní smerom k roku 2025. Dozviete sa, ako rozvíjame partnerstvá medzi našimi ekonomickými sektormi, priemyselnými odvetviami a inštitúciami. Medzi naše ciele patrí výrazné zvýšenie pracovných príležitostí, prilákanie nováčikov, podpora podnikania, zlepšenie životnej úrovne a ďalšie.

Náš plán určuje a posilňuje smerovanie a zameranie našej komunity a zároveň pracujeme na ambicióznej vízii rastu a ekonomickej diverzifikácie. Naše ciele boli postavené na túžbe našej komunity vyvinúť holistickú stratégiu, ktorá by bola v súlade s cieľmi našich partnerov a viedla nás k budúcemu ekonomickému rozvoju a prosperite.