Prejsť na obsah

Strategický plán hospodárskej obnovy

A A A

Strategický plán hospodárskej obnovy bude usmerňovať rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) s cieľom lepšie pochopiť potreby podnikateľskej komunity, identifikovať opatrenia, ktoré zefektívnia obchodnú a hospodársku obnovu.

Strategický plán hospodárskej obnovy identifikuje štyri hlavné témy podporované oblasťami zamerania a súvisiacimi akčnými položkami:

  • Rozvoj pracovnej sily Greater Sudbury so zameraním na nedostatok pracovnej sily a prilákanie talentov.
  • Podpora miestneho podnikania so zameraním na komunitnú angažovanosť, marketing a sektor umenia a kultúry.
  • Podpora pre Downtown Sudbury so zameraním na ekonomickú vitalitu a zraniteľné obyvateľstvo.
  • Rast a rozvoj so zameraním na zlepšené obchodné procesy, prístup k širokopásmovému pripojeniu, elektronickému obchodu, ťažobnému priemyslu, priemyslu zásobovania a služieb a filmovej a televíznej produkcii.

Rozvoj strategického plánu hospodárskej obnovy je partnerstvom medzi mestom Greater Sudbury prostredníctvom jeho divízie hospodárskeho rozvoja a komunitnými dobrovoľníkmi, ktorí sú členmi predstavenstva GSDC. Nasleduje po rozsiahlych konzultáciách s kľúčovými ekonomickými sektormi, nezávislými podnikmi, umeleckými a profesijnými združeniami.