Przejdź do treści

Konferencja OECD ds. górnictwa 2024

Regiony i Miasta

Wspólna wizja dobrostanu w regionach górniczych

8 - 11 października 2024 r

A A A

O konferencji

Konferencja OECD Regionów i Miast Górniczych 2024 odbędzie się w dniach 8–11 października 2024 r. w Greater Sudbury w Kanadzie.

Tegoroczna konferencja zgromadzi zainteresowane strony z sektora publicznego i prywatnego, środowiska akademickiego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli ludności tubylczej, aby omówić dobrostan w regionach górniczych, koncentrując się na dwóch filarach:

  1. Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów górniczych
  2. Przyszłościowe regionalne dostawy minerałów na potrzeby transformacji energetycznej

Szczególny nacisk zostanie również położony na ludność rdzenną w regionach górniczych, obejmując dyskusję przedkonferencyjną prowadzoną przez rdzenną ludność oraz sesję główną na temat ścieżek do zrównoważonej przyszłości skupionych na rdzennych mieszkańcach.

W dzisiejszym niepewnym klimacie geopolitycznym i rosnącym zapotrzebowaniu na minerały krytyczne regiony wydobywcze stoją przed znaczną presją, aby przyczyniać się do globalnych dostaw minerałów, zapewniając jednocześnie społecznościom lokalnym dobrobyt gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Konferencja zgromadzi około 300 interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji tubylczych, aby określić działania mające na celu zbudowanie wspólnej wizji i silnych partnerstw wspierających te podwójne cele.

 

Konferencja OECD Regionów i Miast Górniczych 2024 jest organizowana przez miasto Greater Sudbury i współorganizowana z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Sponsorzy Konferencji

Chcesz sponsorować Konferencję Regionów i Miast Górniczych 2024 OECD? Zobacz dostępne możliwości sponsorowania.