Przejdź do treści

Rada Dyrektorów

A A A

Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) jest agencją non-profit Miasta Greater Sudbury i jest zarządzana przez 18-osobową Radę Dyrektorów. GSDC współpracuje z Miastem w celu promowania rozwoju gospodarczego społeczności poprzez zachęcanie, ułatwianie i wspieranie planowania strategicznego społeczności oraz zwiększanie samodzielności, inwestycji i tworzenia miejsc pracy w Greater Sudbury.

GSDC nadzoruje Fundusz Rozwoju Gospodarczego Wspólnoty o wartości 1 miliona dolarów ze środków otrzymanych od miasta Greater Sudbury. Są także odpowiedzialni za nadzorowanie dystrybucji Dotacji na rzecz Sztuki i Kultury oraz Funduszu Rozwoju Turystyki za pośrednictwem Komisji Rozwoju Turystyki. Za pośrednictwem tych funduszy wspierają rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój naszej społeczności.

Misja

GSDC pełni kluczową rolę przywódcy zespołu, gdy radzi sobie z wyzwaniami rozwoju gospodarczego. GSDC współpracują z interesariuszami społeczności, aby kultywować przedsiębiorczość, budować na lokalnych mocnych stronach i stymulować ciągły rozwój dynamicznego i zdrowego miasta.

Prowadzony przez Od podstaw: Plan strategiczny GSDC na lata 2015-2025Zarząd podejmuje strategiczne decyzje, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszej społeczności. Możesz zobaczyć wpływ, jaki GSDC wywarło na naszą społeczność, przeglądając nasze raporty roczne.

Komitet Wykonawczy

Krzesło
Jeffa Portelance'a
Dyrektor ds. Rozwoju biznesu
Pierwszy wiceprzewodniczący
Shawn Polska
Zastępca wiceprezesa ds. Rekrutacji strategicznej i rozwoju uczelni
Przewodniczący Wspólnoty ds. Rozwoju Gospodarczego (CED).
Ryszarda Picarda
Starszy menedżer ds. sprzedaży komercyjnej
Przewodniczący Komisji Rozwoju Turystyki
Corissa Blaseg
Główny menadżer
Członek at-Large
Mike Ladyk
Architekt, Partner
Sekretarz / Skarbnik
Meredith Armstrong
Dyrektor ds. Rozwoju gospodarczego

Członkowie zarządu

Paula Lefebvre'a
Burmistrz
Anna Frattini
Menedżer ds. rozwoju biznesu i relacji
Billa Leduca
Radny Miejski w Okręgu 11
Borys Naneff
Prezes Zarządu
Bruno Lalonde
Prezes Zarządu
Jennifer Abols
Dyrektor Projektów
Marka Signorettiego
Radny Miejski w Okręgu 1
Moe Alaeddine
Senior Account Manager
Natalie Labbee
Radny Miejski w Okręgu 7
Sherry Mayer
Wiceprezes ds. operacyjnych
Sihong Penga
Założyciel
Stelli Holloway
Wiceprezes
Tima Lee
Dyrektor Obszaru