ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੋ

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ: ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 2015-2025 ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 2025 ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।