ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੋ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਡਬਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GSDC) ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ GSDC, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਡਬਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ: