Aqbeż għall-kontenut

Pjan Strateġiku

A A A

Ara l- Mill-Ground Up: Pjan ta' Żvilupp Ekonomiku tal-Komunità 2015-2025 biex niskopru kif qed nippjanaw li nibnu fuq is-saħħiet tal-komunità tagħna fil-Belt ta’ Greater Sudbury. Aħna ddeskrijna l-għanijiet, l-għanijiet u l-azzjonijiet ewlenin li se jiggwidawna hekk kif nimxu 'l quddiem lejn l-2025. Int ser titgħallem kif qed niżviluppaw sħubijiet bejn is-setturi ekonomiċi, l-industriji u l-istituzzjonijiet tagħna. L-għanijiet tagħna jinkludu li nżidu ħafna l-opportunitajiet ta’ impjieg, li nattiraw nies ġodda, nippromwovu l-intraprenditorija, intejbu l-istandard tal-għajxien, u aktar.

Il-pjan tagħna jistabbilixxi u jsaħħaħ id-direzzjoni u l-fokus tal-komunità tagħna, filwaqt li naħdmu lejn viżjoni ambizzjuża ta’ tkabbir u diversifikazzjoni ekonomika. L-għanijiet tagħna nbnew mix-xewqa tal-komunità tagħna li tiżviluppa strateġija olistika li tkun tallinja mal-għanijiet tal-imsieħba tagħna u twassalna lejn żvilupp ekonomiku u prosperità futuri.