Aqbeż għall-kontenut

Laqgħat tal-Bord tal-GSDC

A A A

Il-Bord tad-Diretturi tal-GSDC jiltaqa’ fit-tieni Erbgħa ta’ kull xahar, li jibda fil-11:30 am, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fl-iskeda hawn taħt. Il-minuti tal-GSDC jitpoġġew ladarba jiġu approvati mill-Bord fil-laqgħa sussegwenti tal-Bord.

Dati tal-Laqgħat 2021

Data tal-Laqgħa

minuti

Jannar 18, 2021
Frar 10, 2021
Marzu 10, 2021
April 14, 2021
Jista 12, 2021
Ġunju 9, 2021
Lulju 14, 2021
Awissu 11, 2021
Settembru 8, 2021
Ottubru 13, 2021
Novembru 10, 2021
Diċembru 8, 2021

Dati tal-Laqgħat 2020

Data tal-Laqgħa

minuti

Jannar
L-ebda laqgħa
Frar 12, 2020
Marzu 11, 2020
Ikkanċellat minħabba COVID-19
April 8, 2020
April 23, 2020
minuti

Żieda minħabba t-tħassir ta’ Marzu

Jista 13, 2020
Ġunju 10, 2020
Laqgħa Ġenerali Annwali
Lulju 8, 2020
Awissu 19, 2020
Settembru 9, 2020
Ottubru 14, 2020
Novembru 11, 2020
Diċembru 9, 2020

Dati tal-Laqgħat 2019

Data tal-Laqgħa

minuti

Ġunju 19, 2019
Lulju 19, 2019
Awissu 14, 2019
Settembru 11, 2019
Ottubru 9, 2019
Novembru 13, 2019
Diċembru 11, 2019