सामग्री वगळा

योजनाबद्ध योजना

A A A

पहा ग्राउंड अप: एक समुदाय आर्थिक विकास योजना 2015-2025 ग्रेटर सडबरी शहरातील आमच्या समुदायाच्या सामर्थ्यांनुसार आम्ही कसे तयार करण्याचा विचार करीत आहोत हे शोधण्यासाठी. आम्ही मुख्य उद्दिष्टे, उद्दिष्टे आणि कृतींची रूपरेषा सांगितली आहे जी आम्हाला 2025 कडे पुढे जाताना मार्गदर्शन करतील. आम्ही आमची आर्थिक क्षेत्रे, उद्योग आणि संस्था यांच्यात भागीदारी कशी विकसित करत आहोत हे तुम्हाला कळेल. आमच्या उद्दिष्टांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी वाढवणे, नवोदितांना आकर्षित करणे, उद्योजकतेला चालना देणे, राहणीमानात सुधारणा करणे आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.

आमची योजना विकास आणि आर्थिक विविधीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी दृष्टीच्या दिशेने कार्य करत असताना आमच्या समुदायाची दिशा आणि लक्ष केंद्रित करते आणि मजबूत करते. आमची उद्दिष्टे एक सर्वांगीण धोरण विकसित करण्याच्या आमच्या समुदायाच्या इच्छेतून तयार केली गेली जी आमच्या भागीदारांच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेईल आणि आम्हाला भविष्यातील आर्थिक विकास आणि समृद्धीकडे नेईल.