мэдээлэл рүү очих

Байрла
болон өргөжүүлэх

A A A

Бид Их Судберид шинэ бизнес эрхлэхэд нь туслах, татан оролцуулах чиглэлээр дотоод, үндэсний болон олон улсын байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг. Манай ажилтнууд танай сайтын сонголт, зах зээл, хүн ам зүйн судалгаа, санхүүжилтийн боломж гэх мэт шаардлагатай бүх зүйл дээр тантай хамтран ажиллах болно. Үүнийг олж мэд яагаад Сэдбури нь Хойд Онтариод хөрөнгө оруулалт хийхэд тохиромжтой газар юм.