Pāriet uz saturu

stratēģiskais plāns

A A A

Skatīt No sākuma: Kopienas ekonomikas attīstības plāns 2015.–2025. gadam lai uzzinātu, kā mēs plānojam izmantot savas kopienas stiprās puses Greater Sudbury pilsētā. Mēs esam izklāstījuši galvenos mērķus, uzdevumus un darbības, kas mūs vadīs, virzoties uz priekšu 2025. gada virzienā. Jūs uzzināsit, kā mēs veidojam partnerattiecības starp mūsu ekonomikas nozarēm, nozarēm un iestādēm. Mūsu mērķi ietver ievērojami palielināt nodarbinātības iespējas, piesaistīt jaunpienācējus, veicināt uzņēmējdarbību, uzlabot dzīves līmeni un daudz ko citu.

Mūsu plāns nosaka un stiprina mūsu kopienas virzienu un fokusu, vienlaikus strādājot pie vērienīgas izaugsmes un ekonomikas dažādošanas vīzijas. Mūsu mērķi tika balstīti uz mūsu kopienas vēlmi izstrādāt holistisku stratēģiju, kas atbilstu mūsu partneru mērķiem un virzītu mūs uz turpmāku ekonomisko attīstību un labklājību.