ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຂ່າວເສດຖະກິດ

A A A

ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດເປັນຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາໄຕມາດທີ່ສະເຫນີພາບລວມຂອງກໍາລັງແຮງງານຂອງ Greater Sudbury, GDP, ການກໍ່ສ້າງແລະການພັດທະນາ, ແລະອື່ນໆ.