Мазмунун көрсөтүү

Жылдык отчет

Улуу Садбери Өнүгүү Корпорациясынын (GSDC) Жылдык Отчетторунда GSDC, Экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн жана Чоң Садбери шаарынын иш-аракеттери жана инвестициялары жөнүндө жалпы маалымат берилет. Алар биздин экономикалык өсүштү баса белгилешет жана өткөн жылдагы коомубуздун гүлдөп-өнүгүшүн изилдешет.

2022 жылдык отчет

Жылдык отчетто биздин жергиликтүү ишкерлердин ийгиликтери, коомчулуктун инвестициясы, биздин таланттуу жана өсүп жаткан жумушчу күчүбүз жана шаарыбыздын жандуу маданияты белгиленет. Биздин жетектеген Стратегиялык план, отчетто биздин максаттарыбызга кантип жетип жатканыбыз, жакшырта ала турган чөйрөлөр жана алдыга жылып жаткан артыкчылыктар тууралуу кеңири маалымат берилет.

Өткөн отчеттор

Өткөн жылдык отчетторубуз менен таанышыңыз: