გამოტოვება

GSDC საბჭოს სხდომები

A A A

GSDC-ის დირექტორთა საბჭო იკრიბება ყოველი თვის მეორე ოთხშაბათს, დილის 11:30 საათზე, თუ ქვემოთ მოცემულ განრიგში სხვა რამ არ არის მითითებული. GSDC-ის ოქმი გამოქვეყნდება საბჭოს მიერ საბჭოს შემდგომ სხდომაზე დამტკიცების შემდეგ.

შეხვედრის თარიღები 2021 წელი

შეხვედრის თარიღი

-ე

იანვარი 18, 2021
თებერვალი 10, 2021
მარტი 10, 2021
აპრილი 14, 2021
შეიძლება 12, 2021
ივნისი 9, 2021
ივლისი 14, 2021
11 წლის 2021 აგვისტო
სექტემბერი 8, 2021
ოქტომბერი 13, 2021
ნოემბერი 10, 2021
დეკემბერი 8, 2021

შეხვედრის თარიღები 2020 წელი

შეხვედრის თარიღი

-ე

იანვარი
არანაირი შეხვედრა
თებერვალი 12, 2020
მარტი 11, 2020
გაუქმდა COVID-19-ის გამო
აპრილი 8, 2020
აპრილი 23, 2020
-ე

დამატება მარტის გაუქმების გამო

შეიძლება 13, 2020
ივნისი 10, 2020
Ყოველწლიური გენერალური შეხვედრა
ივლისი 8, 2020
19 წლის 2020 აგვისტო
სექტემბერი 9, 2020
ოქტომბერი 14, 2020
ნოემბერი 11, 2020
დეკემბერი 9, 2020

შეხვედრის თარიღები 2019 წელი

შეხვედრის თარიღი

-ე

ივნისი 19, 2019
ივლისი 19, 2019
14 წლის 2019 აგვისტო
სექტემბერი 11, 2019
ოქტომბერი 9, 2019
ნოემბერი 13, 2019
დეკემბერი 11, 2019