Ale nan kontni

Siksè Stories

Platypus Studios Inc.

Platypus Studios Inc. se yon konpayi devlopman jwèt ki konsantre sou kreye jwèt edikatif pou epòk modèn lan. Sibvansyon SCP a te bay konpayi demaraj sa a lajan pou devlope premye pwototip jwèt yo pou demonstrasyon bay konpayi piblikasyon yo ak reprezantan konsole yo.

“Yo te envite w vin yon pati nan pwogram STARTER COMPANY PLUS se te yon opòtinite ak eksperyans etonan. Seminè yo te kouvri yon pakèt sijè ki te òganize pa ekspè lokal yo epi yo te enfòmatif pou nouvo pwopriyetè biznis ak veteran yo menm jan. Sipò ekip la nan Sant Biznis Rejyonal la te ede m mete ansanm yon plan biznis konplè ak rechèch mwen ta ka neglije otreman. Finalman, li te bon pou fè rezo ak lòt moun nan pwogram nan epi kreye amitye ak koneksyon ki kontinye menm apre pwogram nan te fini.”

~ Paul Ungar, Platypus Studios Inc.