Ale nan kontni

Biznis ak Sèvis Pwofesyonèl

A A A

Sudbury se lakay yo nan yon varyete antrepriz biznis ak sèvis pwofesyonèl. Kilti antreprenarya solid nou an te mennen nan plis pase 12,000 biznis lokal pandan n ap vin sektè travay dirijan nan rejyon an.

Lespri antreprenarya kominote nou an gen fondasyon li nan endistri min; sepandan, jodi a antreprenarya ap fèt tou nan lòt sektè ak espas.

Sektè Yo Vann an Detay nou an te grandi anpil pandan dènye dekad la. Kòm pi gwo vil nan Nò Ontario, Sudbury se sant rejyonal pou detay. Moun ki soti toupatou nan nò wè Sudbury kòm destinasyon fè makèt yo.

Avèk twazyèm pi gwo popilasyon frankofòn nan Kanada deyò Quebec, Sudbury gen mendèv bileng ou bezwen pou sèvis kliyan ou yo. Mendèv bileng nou an te fè Sudbury episant nò a pou biwo administratif yo, sant apèl yo ak katye jeneral biznis yo. Nou se tou kay nan pi gwo sant taksasyon Ajans Revni Kanada nan Kanada.

Sipò biznis

Si ou ap chèche kòmanse yon biznis nan Sudbury, nou an Sant Biznis Rejyonal oswa ekspè envestisman ak devlopman biznis nou yo ka ede. Sant Biznis Rejyonal la ofri planifikasyon biznis ak konsiltasyon, lisans ak pèmi biznis, finansman, ankourajman ak plis ankò. Ekip Devlopman Ekonomik nou an ka ede w navige nan faz planifikasyon ak devlopman, seleksyon sit, opòtinite finansman ak plis ankò.

Chanm Komès Greater Sudbury

Patnè nou yo nan la Chanm Komès Greater Sudbury ofri yon varyete evènman rezo biznis, ankourajman, yon bilten ak sipò biznis.

Sèvis pwofesyonèl

Kòm yon sant rejyonal nan Nò Ontario, Greater Sudbury se lakay yo nan yon varyete sèvis pwofesyonèl, tankou kabinè avoka, konpayi asirans, konpayi achitekti ak plis ankò.

Aprann plis sou fòs travay ki pral sipòte biznis ou, divèsite biznis nou yo ak pri pou opere yon biznis sou nou. paj done ak demografik.

Siksè istwa

Tcheke nou an istwa siksè epi dekouvri kijan nou ka ede w atenn objektif biznis ou yo.