Hla mus rau cov ntsiab lus

Kev them nyiaj yug rau cov neeg tawg rog Afghan

Tsoomfwv Canadian tseem txhawb nqa Afghan cov neeg tawg rog nrog rov nyob ze li 40,000 Afghans hauv Canada. Muaj ntau qhov kev pabcuam tshwj xeeb uas tsim los ntawm Immigration Refugee thiab Citizenship Canada los txhawb Afghan cov neeg tawg rog hauv Canada.

Kev Txhawb Zej Zog

Puas yog koj tab tom nrhiav los pab Afghan cov neeg tuaj tshiab hauv Sudbury nrog vaj tse, nyiaj pub dawb, kev ua haujlwm thiab ntau dua?

Cov peev txheej rau cov neeg tawg rog Afghan

Lub xeev thiab tsoomfwv cov koom haum txhawb nqa Afghan haiv neeg:

Afghan Association ntawm Ontario

Afghan Association ntawm Ontario (aaocanada.ca)

Kuj tseem muaj lwm lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig uas ua haujlwm koom tes nrog tsoomfwv txawv tebchaws los txhawb Afghan cov neeg tuaj tshiab hauv Canada. Yog xav paub ntxiv thov mus saib cov link hauv qab no:

Refugee 613: Txoj kev pab

https://www.refugee613.ca/pages/help

Yog tias koj xav tau kev txhawb nqa nrog cov ntaub ntawv ntawm cov peev txheej muaj nyob hauv Canada, thov hu rau 211
Thaum muaj xwm txheej ceev, thov hu rau 911.