Hla mus rau cov ntsiab lus

Daim Ntawv Tshaj Qhia Txhua Xyoo

A A A

Lub Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo muab cov ntsiab lus ntawm kev ua ub no thiab kev nqis peev ntawm GSDC, Kev Txhim Kho Kev Lag Luam thiab Lub Nroog Greater Sudbury. Lawv qhia txog peb txoj kev loj hlob ntawm kev lag luam thiab tshawb nrhiav kev vam meej ntawm peb lub zej zog nyob rau xyoo tas los.

2022 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

Daim ntawv tshaj tawm txhua xyoo ua kev zoo siab rau kev ua tiav ntawm peb cov neeg ua lag luam hauv zos, kev nqis peev hauv zej zog, peb cov neeg ua haujlwm txawj ntse thiab loj hlob, thiab peb lub nroog cov kab lis kev cai muaj zog. Coj los ntawm peb Lub Tswvyim Npaj, tsab ntawv ceeb toom qhia meej tias peb ua tiav peb cov hom phiaj, thaj chaw uas peb tuaj yeem txhim kho, thiab qhov tseem ceeb mus tom ntej.

Cov ntaub ntawv dhau los

Tshawb nrhiav peb cov ntawv tshaj tawm xyoo dhau los: