વિષયવસ્તુ પર જાઓ

પ્રતિભા

A A A

ગ્રેટર સડબરીમાં તમારી વ્યવસાયિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કુશળ પ્રતિભા અને અનુભવી કર્મચારીઓ છે. તમારા આર્થિક ધ્યેયો અને કંપનીની વૃદ્ધિને પૂર્ણ કરવા માટે અમારી અનુભવી વસ્તી અને દ્વિભાષી કાર્યબળનો લાભ લો.

અમારા સમુદાયના મુખ્ય ક્ષેત્રો શિક્ષણ, સંશોધન, ખાણકામ, આરોગ્ય સંભાળ, ઉત્પાદન, ફિલ્મ અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. અમે આ વિકસતા ઉદ્યોગોને સ્ટાફ કરવા અને ઉત્તરી ઑન્ટારિયોના આર્થિક દૃષ્ટિકોણને સુધારવા માટે જરૂરી કુશળ અને સર્જનાત્મક લોકોને જાળવી રાખીએ છીએ.

શિક્ષણ

અમારી પાસે ઉચ્ચ શિક્ષણના અમારા પાંચ કેન્દ્રોમાંથી હાજરી આપવા અને સ્નાતક થવાની પ્રતિભાની વિવિધ શ્રેણી છે. તકો અને અમારા સ્નાતકો વિશે વધુ જાણો:

મજૂર બળ

અમારી પાસે ઉદ્યોગો અને સંસ્થાઓની વિશાળ જગ્યા ભરવા માટે કુશળ શ્રમબળ છે. જો તમને જરૂરી કુશળ કામદારો શોધવામાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી હોય તો અમે મદદ કરવા માટે પણ અહીં છીએ. ના ભાગ રૂપે સડબરીની પસંદગી કરવામાં આવી હતી ગ્રામીણ અને ઉત્તરીય ઇમિગ્રેશન પાયલોટ પ્રોગ્રામ, જે તમને આંતરરાષ્ટ્રીય કામદારો શોધવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તમે તમને જોઈતા કામદારો શોધી શકતા નથી, તો એવા વિકલ્પો છે જે અમે તમારી સાથે અન્વેષણ કરી શકીએ છીએ.

વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલા આંકડા જુઓ.