Scipeáil chuig ábhar

Plean straitéiseach

A A A

Féach ar an Ón mBonn Aníos: Plean Forbartha Eacnamaíochta Pobail 2015-2025 le fáil amach conas atá sé beartaithe againn tógáil ar láidreachtaí ár bpobal i gCathair Mhórcheantar Sudbury. Tá breac-chuntas tugtha againn ar na príomhspriocanna, cuspóirí agus gníomhartha a bheidh mar threoir againn agus muid ag dul ar aghaidh i dtreo 2025. Foghlaimeoidh tú conas atá comhpháirtíochtaí á bhforbairt againn idir ár n-earnálacha eacnamaíocha, ár dtionscail agus ár n-institiúidí. Áirítear lenár spriocanna deiseanna fostaíochta a mhéadú go mór, daoine nua a mhealladh, an fhiontraíocht a chur chun cinn, an caighdeán maireachtála a fheabhsú, agus go leor eile.

Socraíonn agus neartaíonn ár bplean treo agus fócas ár bpobail, agus sinn ag obair i dtreo fís uaillmhianach fáis agus éagsúlú eacnamaíoch. Tógadh ár gcuspóirí de bharr mhian ár bpobal straitéis iomlánaíoch a fhorbairt a bheadh ​​ag teacht le spriocanna ár gcomhpháirtithe agus a threoródh sinn i dtreo forbairt eacnamaíoch agus rathúnas amach anseo.