Scipeáil chuig ábhar

Tuarascáil Bhliantúil

A A A

Soláthraíonn Tuarascálacha Bliantúla Chorparáid Forbartha Mhórcheantar Sudbury (GSDC) forbhreathnú ar ghníomhaíochtaí agus infheistíochtaí an GSDC, an rannán Forbartha Eacnamaíochta agus Chathair Mhórcheantar Sudbury. Leagann siad béim ar ár bhfás eacnamaíoch agus déanann siad iniúchadh ar rathúnas ár bpobal le bliain anuas.

2022 Tuarascáil Bhliantúil

Déanann an tuarascáil bhliantúil ceiliúradh ar rath ár bhfiontraithe áitiúla, infheistíochtaí pobail, ár bhfórsa saothair cumasach atá ag fás, agus cultúr bríomhar ár gcathair. Treoraithe ag ár Plean straitéiseach, sonraíonn an tuarascáil mar atáimid ag baint amach ár spriocanna, na réimsí inar féidir linn a fheabhsú, agus na tosaíochtaí atá ag dul ar aghaidh.

Tuarascálacha san am atá caite

Déan iniúchadh ar ár dtuarascálacha bliantúla roimhe seo: