Hyppää sisältöön

Uutiset

A A A

Greater Sudbury Development Corporation etsii hallituksen jäseniä

Greater Sudbury Development Corporation (GSDC), voittoa tavoittelematon hallitus, jonka tehtävänä on edistää taloudellista kehitystä yhteisössä, etsii sitoutuneita asukkaita nimitettäväksi hallitukseensa.

Hakemuksesta kiinnostuneet asukkaat voivat löytää lisätietoja osoitteesta investsudbury.ca. Hakemukset tulee jättää perjantaina 31 puoleenpäivään mennessä.

GSDC-nimitysprosessilla pyritään rekrytoimaan Suur-Sudburyn asukkaita, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta paikallisiin kasvun vetureihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi: matkailu, yrittäjyys, kaivostarvikkeet ja palvelut, korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovaatio, terveyspalvelut sekä taide ja kulttuuri.

Ehdokkaat täytetään ehdokasasetuksen mukaisesti GSDC: n monimuotoisuuslausunto ja Greater Sudburyn kaupungin monimuotoisuuspolitiikka, jotka tukevat monimuotoisuutta sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, ikä, vamma, taloudelliset olosuhteet, siviilisääty, etnisyys, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu, rotu, uskonto ja seksuaalinen suuntautuminen. Myös Greater Sudburyn demografinen ja maantieteellinen edustus otetaan huomioon.

GSDC:n hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa klo 11 alkaen noin 30-1.5 tunnin ajan. Nimitykset ovat kolmivuotisia, joten jäsenillä on mahdollisuus istua useissa valiokunnissa, jotka keskittyvät arvioimaan etulinjan talouskehityshankkeita.

Tietoja Suur-Sudburyn kehitysyhtiöstä:
GSDC on Greater Sudburyn kaupungin talouskehitysosasto, joka koostuu 18-jäsenisestä vapaaehtoisesta johtokunnasta, mukaan lukien kaupunginvaltuutetut ja pormestari, ja jota kaupungin henkilökunta tukee.
Yhteistyössä talouskehitysjohtajan kanssa GSDC toimii talouskehitysaloitteiden katalysaattorina ja tukee yritysten houkuttelemista, kehittämistä ja säilyttämistä yhteisössä. Hallituksen jäsenet edustavat useita yksityisiä ja julkisia sektoreita, kuten kaivosalan tarjontaa ja palveluita, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ravintola- ja matkailualaa, rahoitusta ja vakuutusta, asiantuntijapalveluita, vähittäiskauppaa ja julkishallintoa.

-30-