برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

دسته بندی: ساخت و صنعت

صفحه اصلی / رسانه / ساخت و صنعت

A A A

شهر سادبری بزرگ در تحقیق و توسعه شمال سرمایه گذاری می کند

شهر سادبری بزرگ، از طریق شرکت توسعه سادبری بزرگ (GSDC)، تلاش‌های بهبود اقتصادی را با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه محلی تقویت می‌کند.

ادامه مطلب

فعالیت‌های هیئت مدیره GSDC و به‌روزرسانی‌های تأمین مالی از ژوئن 2020

در جلسه عادی خود در 10 ژوئن 2020، هیئت مدیره GSDC سرمایه گذاری های بالغ بر 134,000 دلار را برای حمایت از رشد صادرات شمال، تنوع بخشی و تحقیقات معادن تصویب کرد:

ادامه مطلب