برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

نقشه ها

سادبری بزرگ مرکز تجاری منطقه ای شمال انتاریو است. نزدیک به مسیرهای حمل و نقل اصلی و فقط یک پرواز سریع از تورنتو و سایر بازارهای مهم، این یک موقعیت عالی است محل برای تجارت خود

این نقشه ها را کاوش کنید تا درباره چشم انداز جغرافیایی ما بیشتر بدانید. نقشه های جمعیتی، نقشه های زمین در دسترس، نقشه های منطقه بندی و توسعه و غیره وجود دارد.

نقشه سادبری در انتاریو را نشان می دهد

دسترسی به راه آهن

هم راه‌آهن ملی کانادا و هم راه‌آهن اقیانوس آرام کانادا، سادبری را به عنوان مقصد و نقطه انتقال کالاها و مسافرانی که به شمال و جنوب در انتاریو سفر می‌کنند، معرفی می‌کنند. همگرایی CNR و CPR در سادبری همچنین مسافران و کالاهای حمل شده از خطوط ساحلی شرقی و غربی کانادا را به هم متصل می کند.

راه آهن سادبری