برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

داده ها و جمعیت شناسی

A A A

سادبری بزرگ بزرگترین جامعه در شمال انتاریو است. جامعه رو به رشد ما شامل یک نیروی کار ماهر و پایگاه مشتریان متنوع برای کمک به پشتیبانی از سرمایه گذاری های مختلف تجاری. این که آیا شما شروع یک تجارت یا به دنبال سرمایه گذاری در منطقه، داده های جمعیتی ما تصویری از جامعه ارائه می دهد.

با کمبود روزافزون نیروی کار ماهر در سراسر کشور، یافتن کارگران ماهر که برای گسترش بیشتر کسب و کار خود نیاز دارید، همیشه آسان نیست. تیم توسعه نیروی کار ما می تواند به شما در جذب استعدادهای مورد نیاز برای ارتقای کسب و کارتان به سطح بعدی کمک کند.

اطلاعات دموگرافیک

مشاهده کامل نقشه اطلاعات جمعیتی، در وب سایت City of Greater Sudbury میزبانی شده است.

داده های دموگرافیک تعاملی ما را در زیر و بولتن اقتصادی برای یک دید کلی از جامعه ما این شامل نرخ اشتغال ما، اشتغال بر اساس صنعت، میانگین سن، درآمد خانوار، داده‌های املاک و غیره است تا به شما در درک بهتر جامعه ما کمک کند.